Якість з досвідом - 21 рік!
Гарантія на ваги автомобільні - 20 років!

Відділ збиту

(095)599-43-48

(098)842-05-02

відділ обслуговування та ремонту вагів   
ООО "Весмастер"
(067) 141-04-79

(066) 980-68-16

 

Юридична та поштова адреса::
69008 м. Запоріжжя, вул. Реміснича, 2

e-mail: 

zvz.ukr@ukr.net

zavodvesov@ukr.net

 

Головна Про нас Продукція Послуги Нагороди Замовлення Доставка Відгуки Контакти

Наша продукція

Наші послуги

Новини

Наші клієнти

Контакти

69008 м. Запоріжжя,
вул. Реміснича, 2

відділ збуту

 
 
(095) 599-43-48  
(098) 842-05-02
 
vesmaster_zp@ukr.net

 

zvz.ukr@ukr.net

Для клієнтів України
і Києва телефони
(044) 364-00-59
(095) 652-81-05
 • Вагове обладнання
 • /
 • Статті
 • /
 • Повірка засобів вимірювальної техніки
 • Повірка засобів вимірювальної техніки

  Основні положення системи метрологічного нагляду за засобами вимірювань, що випускаються з виробництва та ремонту, що поставляються по імпорту і знаходяться в обігу в країні, передбачені ДСТУ 3381-96, ДСТУ 2692-94, ДСТУ 2708-94.

  Метрологічний нагляд здійснюється з метою забезпечення єдності і достовірності вимірювань в країні і підтримки засобів вимірювань в постійній готовності. За належний стан засобів вимірювальної техніки, правильності вимірювань, організацію та якість відомчого метрологічного нагляду відповідальні за це керівники підприємств, організацій та установ. Метрологічний нагляд здійснюється єдиної метрологічною службою країни, якою керує Держстандартом.
   
  Основним завданням цієї служби є забезпечення єдності і достовірності вимірювань в країні. Повірка засобів вимірювальної техніки відповідно до визначення ДСТУ 2681-94 - визначення метрологічним органом похибок засобів вимірювання і встановлення його придатності до застосування. Залежно від підпорядкованості метрологічного органу, який проводить перевірку, розрізняють перевірку (державну повірку) і калібрування (відомчу перевірку).
   
  Обов'язковій державній повірці підлягають: вихідні зразкові засоби вимірювань метрологічних служб; робочі засоби вимірювань, що застосовуються в галузі охорони здоров'я; при виробництві і контролі медикаментів і харчових продуктів; при здійсненні заходів з охорони навколишнього середовища, охорони праці та техніки безпеки; при геодезичних і гідрометеорологічних роботах; при розрахунках з покупцями, а також операціях, що включають всі види торговельної діяльності, пов'язані з визначенням кількості товарів і послуг; при обліку матеріальних ресурсів (електричної і теплової енергії, газу, нафтопродуктів і т.д.); при проведенні податкових, митних та поштових операцій; при проведенні експертизи (зокрема, за дорученням державних органів); при реєстрації національних і міжнародних спортивних рекордів, а також при виконанні робіт, пов'язаних з обов'язковою сертифікацією продукції.
   
  Калібрування підлягають засоби вимірювальної техніки, призначені для інших вимірів, не зазначених вище. Засоби вимірювання піддають первинної, періодичної, позачергової, інспекційної та експертної повірки.
   
  Первинній повірці підлягає вагове обладнання при випуску з виробництва та ремонту, а також при ввезенні з-за кордону в разі відсутності договорів або угод.
   
  Періодичній повірці підлягає вагове обладнання, що знаходяться в експлуатації або призначені до продажу або прокату. Проміжок часу між перевірками (міжповірочний інтервал) встановлюється таким чином, щоб забезпечити придатність засобів вимірювальної техніки до застосування в перебігу цього періоду.
   
  Позачергова перевірка проводиться в процесі експлуатації засобів вимірювань до закінчення міжповірочний інтервалу.
   
  Інспекційна перевірка проводиться з метою перевірки придатності засобів вимірювань до застосування при здійсненні державного метрологічного нагляду.
   
  Експертна перевірка проводиться у разі виникнення спірних питань щодо метрологічних характеристик і придатності засобів вимірювань до застосування.
   
  Повірка засобів вимірювальної техніки проводиться відповідно до вимог державних стандартів або інших нормативних документів, розроблених і затверджених в установленому порядку.
   
  Повірку засобів вимірювань можуть проводити тільки органи Держстандарту або метрологічні служби, які мають спеціальний дозвіл органів Держстандарту.
   
  До проведення перевірки засобів вимірювань допускаються особи, які пройшли спеціальне навчання, склали іспити в навчальних закладах Держстандарту.
   
  Всі витрати, пов'язані з викликом державних повірників, оплачують підприємства. Оформлення результатів перевірки ваговимірювальних приладів і гир, визнаних придатними до експлуатації, здійснюється представниками органів Держстандарту шляхом нанесення повірочного тавра або видачі свідоцтва, а також відмітки в паспортах виробів, видачі атестатів або іншими способами, зазначеними в нормативних документах Держстандарту.
   
  Ваговимірювальні прилади і гирі, визнані за результатами перевірки непридатними, до експлуатації не допускаються і після усунення несправностей підлягають вторинній повірці.
   
  Інтервали періодичної повірки для окремих типів ваг і дозаторів встановлюються за результатами державних приймальних випробувань та вносяться в опис типів виробів, внесених до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, допущеної до застосування в Україні, або за результатами метрологічної атестації вносяться в експлуатаційну документації.
   
  Органи метрологічної служби (державної та відомчої) повинні вести облік і аналіз результатів періодичної повірки. На її підставі органи державної метрологічної служби можуть приймати рішення, па відомча метрологічна служба - давати користувачу рекомендації щодо зміни міжповірочного інтервалу.
   
  Якщо власник засобів вимірювань не згоден з рішенням органу державної метрологічної служби зі зміни міжповірочного інтервалу, він може звернутися до відповідної вищу організацію по виду вимірювань, яка приймає остаточне рішення на підставі поданих матеріалів.
   
  Підприємства, установи та організації, а також громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності, що випускають засоби вимірювань з виробництва і ремонту електронних ваг, а також їх експлуатують, зобов'язані своєчасно надавати кошти вимірів на державну повірку.
   
  Перелік засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають державній повірці, складає їх користувач і погоджує з органом державної метрологічної служби.
   
  Періодичну повірку виробляють в календарні терміни, встановлені графіком повірки засобів вимірювальної техніки.
   
  Порядок складання та погодження графіків повірки вагового обладнання встановлює Держстандарт України.
   
  Річні календарні графіки повірки засобів вимірювальної техніки повинні бути затверджені керівником підприємства і погоджені з органами Державної метрологічної служби. Один екземпляр графіків повинен зберігається в цих організаціях для контролю виконання.
   
  Автомобільні ваги, дозатори та інші вагові вироби індивідуального виробництва при випуску з виробництва відповідно до ДСТУ 3215-95 піддаються метрологічної атестації за програмою метрологічної атестації, яка розробляється для кожного конкретного весоизмерительного вироби.

  НА ГОЛОВНУ


  НА ПОЧАТОК